چشم انداز ما

چشم انداز ما

موسسه آموزشی پژوهشی راهبرد بر آن است تا با توکل بر خداوند متعال و تلاش بی وقفه همکاران فرهیخته٬ متعهد و دلسوز٬ کمبودهای موجود در آموزش را جبران نموده و با ایجاد بستری در دسترس برای همه گاهی در جهت کاهش تبعیض آموزشی بردارد.

ما در نظر داریم در موسسه راهبرد زمینه ساز کشف فرصتها٬ شکوفایی استعدادها و تشویق و توانمندسازی افراد برای حضور مؤثر در ساختن دنیایی بهتر باشیم.