فروشگاه ما

دپارتمان فیزیک موسسه راهبرد

رشته فیزیک شاخه ای از علوم پایه می باشد که تغییرات ماده و حرکت را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین نوع ارتباط ماده و حرکت را با انرژی و نیروها مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. فیزیک و زیر شاخه های آن از موضوعات علمی بزرگ هستند.

شاخه های علم فیزیک شامل برق، نجوم، حرکت، امواج، صدا و نور می باشد. هر کدام از شاخه های علم فیزیک دنیایی از مطلب می باشد. در مورد گستره علم فیزیک می توانیم اینگونه بیان کنیم کوچکترین ذرات و اتم های ابتدایی و همچنین بزرگترین ستاره ها و جهان با علم فیزیک قابل بررسی و تحلیل می باشد.

دانشمندانی که در شاخه های مختلف فیزیک صاحب نظر هستند را فیزیکدانان می نامند. فیزیکدانان از متدهای علمی برای آزمون و تحلیل فرضیه ها و توسعه قوانین علمی استفاده می نمایند. اسحاق نیوتن و آلبرت انیشتین از جمله فیزیکدانان معروف تاریخ علم فیزیک هستند.

چرا علم فیزیک مهم است؟

علم فیزیک تشریح می نماید که جهان اطراف ما به چه صورت کار می کند. بسیاری از فناوری های مدرن اطراف ما بر مبنای اکتشافات علمی در رشته فیزیک و شاخه های آن است.

بسیاری از مهندسان از علم فیزیک برای کمک به ساخت و طراحی هواپیماها، اتومبیل ها، ساختمان ها و ابزارهای الکترونیکی مانند کامپیوتر و تلفن همراه استفاده می نمایند.

آموزش دروس رشته فیزیک

درس فیزیک با سرفصل‏ هایی چون ترمودینامیک، مکانیک، فیزیک مدرن، الکترومغناطیس و امواج مکانیکی تدریس می گردد. شاید درس فیزیک و آموزش درس فیزیک بیش از هر درس دیگری نیازمند عمیق شدن و درک ‏کردن دقیق مفاهیم باشد.

در حقیقت اگر سرفصل ها مختلف درس فیزیک خوب درک گردد، روند حل یک مسئله فیزیک معمولاً آسان‏ تر از آن خواهد بود که نیازمند یادگیری انواع روش‏ های تستی و راه ‏های میان ‏بر باشیم.

موسسه آموزشی، پژوهشی راهبرد دروس مختلف رشته فیزیک همانند:

آموزش درس ترمودینامیک 

آموزش درس مکانیک 

آموزش درس فیزیک مدرن 

آموزش درس الکترومغناطیس 

آموزش درس امواج مکانیکی 

ما 6 محصول برای شما پیدا کردیم